กิจกรรม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองช่าง ดำเนินการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองช่าง ดำเนินการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซอยเทศบาล 28 เชื่อมซอยเทศบาล 30 เพื่อความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง