กิจกรรม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567

29 กุมภาพันธ์ 2567
นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง เป็นประธานเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยแกนนำชุมชนและประชาชน โดยมีนายอนุสรณ์ สุขอุ่นพงษ์ ปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรง รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอหนองม่วง เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโรค การป้องกัน และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลหนองม่วง