กิจกรรม

บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

6 มีนาคม 2567
นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง ได้นำพนักงานเทศบาล ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ณ หอประชุมอลงกต ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง