กิจกรรม

กิจกรรมแจกอาหารเสริมหญิงตั้งครรภ์ และเด็กน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์

18 มีนาคม 2567
นายจำนงค์ เรืองเกษม ปลัดเทศบาลตำบลหนองม่วง เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง เป็นประธานการประชุมให้ความรู้ พร้อมแจกอาหารเสริมหญิงตั้งครรภ์ และเด็กน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ โดยมีประธาน อสม. เทศบาลตำบลหนองม่วง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขร่วมดำเนินการ
อีกหนึ่งโครงการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง