กิจกรรม

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง

นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง เป็นประธานเปิดงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตร โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง พร้อมทั้ง นายไพโรจน์ เอี่ยมนิ่ม รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล โดยมีพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
ชมการแสดงนักเรียน เดินชมผลงานนักเรียน
ในวันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2567
ณ. อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนอม่วง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ