กิจกรรม

โครงการสร้างบ้านสังฆประชานุเคราะห์

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ บ้านเลขที่169/6 หมู่ที่4 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค3 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการสร้างบ้านสังฆประชานุเคราะห์ตามดำริของ พระพรหมกวี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค3 เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรกรุงเทพมหานคร โดยมอบให้แก่นางสาวละออง ขำพ่วง ณ บ้านเลขที่ 169/6 หมู่ 4 ตำหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยมี พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี และคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี พระครูพิทักษ์รัตนาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอหนองม่วง เจ้าอาวาสวัดหนองตาแดง นายวันลพ สนแก้ว นายอำเภอหนองม่วง พร้อมด้วย นางสาวณัฏฐาณิชา เจริญสุข นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี
ทั้งนี้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายวันลพ สนแก้ว นายอำเภอหนองม่วง นางสาวณัฏฐาณิชา เจริญสุข นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง ได้ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน เพื่อที่จะได้นำไปใช้และเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป