กิจกรรม

คณะศึกษาดูงานการจัดการขยะชุมชน จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี

29 มีนาคม 2567
นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการขยะชุมชน จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี เพื่อประโยชน์ในการจัดการขยะของสถานประกอบการ
ขับเคลื่อนนโยบายลพบุรีจังหวัดสะอาด