กิจกรรม

ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์และสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว

นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย นายอุทัย โฉมไสว รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง ร่วมถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์และสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธี มหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 ณ วันหนองตาแดง ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี