จัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรายการรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลหนองม่วง(งวดที่2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระน้ำและพื้นที่รอบสระน้ำ วัดวาปีอัมพาราม หมู่ที่3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระน้ำและพื้นที่รอบสระน้ำ วัดวาปีอัมพาราม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลหนองม่วง
ประกาศตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง รั้วตาข่าย สนามกีฬาฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียงฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบสัญญานโทรศัพท์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเสื้อกีฬาสำหรับนักกีฬาฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ายานพาหนะ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบ้านลมสไลเดอร์และสปริงบอร์ดฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถขยะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถขยะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ คนงานประจำรถขยะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ คนงานประจำรถขยะ