จัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่3 บ้านชุมชนหนองม่วงพัฒนา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมฯ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองม่วง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมฯ โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยเทศบาล 18-1 แยกซ้าย 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ พนักงานวิทยุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ พนักงานดับเพลิง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ พนักงานดับเพลิง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ พนักงานดับเพลิง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ พนักงานดับเพลิง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ พนักงานดับเพลิง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ