จัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ
ตรวจรับงานจ้างออกแบบปรับปรุงสระน้ำและพื้นที่รอบสระน้ำวัดวาปีอัมพาราม
ประกวดราคาก่อสร้างรั้ว คสล.รอบโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง ((e-bidding)
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่3 บ้านชุมชนหนองม่วงพัฒนา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมฯ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองม่วง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมฯ โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยเทศบาล 18-1 แยกซ้าย 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ พนักงานวิทยุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ พนักงานดับเพลิง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ พนักงานดับเพลิง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ พนักงานดับเพลิง