จัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังฯซอยเทศาล23/1
ตรวจรับงานจ้างเหมาฯก่อสร้างอาคารเรียน3ชั้น12ห้อง เรียนงวดที่6
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ก่อสร้างอาคารเรียน3ชั้น12ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วงฯ งวดที่5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนมฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนมฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนมฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนมฯ
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ปรับปรุงผิวจราจร ซอยเทศบบาล18-1 แยกขวา3
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ปรับปรุงผิวจราจร ซอยเทศบบาล18-1 แยกขวา2
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ปรับปรุงผิวจราจร ซอยเทศบบาล18-1 แยกขวา 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย23/1
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ก่อสร้างอาคารเรียน3ชั้น12ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง งวดที่3
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ก่อสร้างอาคารเรียน3ชั้น12ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วงฯ งวดที่2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์