จัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการการปรับปรุงผิวจราจรฯ ซอยเทศบาล 18-1แยกขวา3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการการปรับปรุงผิวจราจรฯ ซอยเทศบาล 18-1แยกขวา2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการการปรับปรุงผิวจราจรฯ ซอยเทศบาล 18-1แยกขวา1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ พนักงานควบคุมโรค
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ คนงานกวาดถนน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ คนงานกวาดถนน