จัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ก่อสร้างอาคารเรียน3ชั้น12ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง งวดที่3
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ก่อสร้างอาคารเรียน3ชั้น12ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วงฯ งวดที่2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมฯ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมฯ โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองม่วง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมฯ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมฯ โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(งานติดตั้งปั้มน้ำ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ก่อสร้างอาคารเรียน3ชั้น12ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง งวดที่1
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ก่อสร้างอาคารเรียน3ชั้น12ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง