ฐานข้อมูลผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

ข้อมูลผู้พิการแยกตามหมู่บ้าน

 

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ