ผลิตภัณฑ์ ขนมหม้อแกง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ขนมหม้อแกง
สถานที่จำหน่าย กลุ่มถนอมอาหาร
99/1 หมู่ที่ 3 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ. ลพบุรี
 
 
ผลิตภัณฑ์ ดอกไม้ประดิษฐ์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดอกไม้ประดิษฐ์
สถานที่จำหน่าย กลุ่มแม่บ้านเทศบาลหนองม่วง
15/1 หมู่ 3 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170
 
 
ผลิตภัณฑ์ มะม่วงดอง,เชื้อมะม่วง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ มะม่วงดอง,เชื้อมะม่วง
สถานที่จำหน่าย กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางเกษตร
21/1 หมู่ที่ 6 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
 
 
ผลิตภัณฑ์ หน่อไม้ต้มใบหญ้านางอบแห้ง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ หน่อไม้ต้มใบหญ้านางอบแห้ง
สถานที่จำหน่าย สตรีสหกรณ์หนองม่วง
69/1 หมู่ 3 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15240