ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567


 

 

 

 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

 


 


 

..............................................................................................................

 

 

 

 

 

 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

 

 

 

 

 

 

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 

 

ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

 

 

 

...............................................................................................

 ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

 

 

 

 

...............................................................................................................

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

 

 

 

 

................................................................................................................

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

 

 

 

 

................................................................................................................

ประกาศการจัดทำแผนการใช้เงินรวม ไตรมาสที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ 2566

 

 

 

 

 

.................................................................................................................

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2566

 

 

......................................................................................

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-จัดหาพัสดุ

 

 

 

ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

 

 

ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

 

 

 


ประกาศแผนการจัซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563