แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-จัดหาพัสดุ

 

 

 

ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

 

 

ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

 

 

 


ประกาศแผนการจัซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563