แผนพัฒนาท้องถิ่นและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่"

 .............................................................................

 

 

รายงานสถานะการทำงานของแต่ละ อปท.ลพบุรี ปี2564

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"