ประกาศวินัย ก.ท.จ.วินัย 2558

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

"รายละเอียด""PDF""ดูที่นี่"

 

 

 

 

ระเบียบการลา

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

 

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ท.ต.หนองม่วง

 

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"