018แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี2567(1)

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่" 

 

 

018แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี2567(2)

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่" 

 

.............................................................................................................

 

 

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2566

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

.............................................................................................

 

 

 

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล2566

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

.............................................................................................

 

 

 

 

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล2565

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564 - 2666

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"