การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลหนองม่วง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559  ณ ศาลเจ้าหนองม่วง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559

 

 

 

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ (นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะครู เข้าร่วมกิจกรรม"รวมพลังแห่งความภักดี" และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ ภายในกิจกรรมได้มีลงนามแสดงความอาลัย ร้องเพลงชาติ(เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา) และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองม่วง

 

 

 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 คณะเทศบาลตำบลหนองม่วง นำโดย นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม บำเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตามกำหนด 30 วัน วันสุดท้าย ด้วยความน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ที่ศาลาการเปรียญวัดวาปีอัมพาราม (วัดหนองม่วง) พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวหนองม่วงจำนวนมาก

โครงการขยะเพิ่มค่า

 

นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาล ร่วมพีธีสวดพระอภิธรรม บำเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับคณะข้าราชการอำเภอหนองม่วง ณ วัดพุน้อย ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559

โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

 

 เทศบาลตำบลหนองม่วง นำโดย นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน  ร่วมพีธีสวดพระอภิธรรม บำเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้   ณ ที่ศาลาการเปรียญวัดวาปีอัมพาราม (วัดหนองม่วง) พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนจำนวนมาก

 

 โครงการเทศบาลพบประชาชน วันที่ 7 กันยายน  2559  มีการแถลงผลงานในปีที่ผ่านมาของ นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง มีการมอบรางวัลชุมชนสวยงาม การแจกเบี้ยยังชีพ การแสดงดนตรีของวงดุริยางค์ทหารบก การแสดงของนักเรียนเทศบาล การแจกพันธุ์ไม้ การสาธิตอาชีพและการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลหนองม่วง นำโดยนายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน ลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  ณ โต๊ะลงนาม หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง

เทศบาลตำบลหนองม่วง ได้เป็นเจ้าภาพการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอฯสัญจร ของอำเภอหนองม่วง วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารงานป้องกัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอของหน่วยงานต่างๆ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมถึงนโยบายจากส่วนกลาง ปัญหาข้อร้องเรียนและแนวทางแก้ไขต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาในหน่วยงานทุกภาคส่วนของระดับอำเภอ