แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570

 

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่"

 .............................................................................

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

เพิ่มเติมครั้งที่1/2565

 

 

 

...............................................................................................................

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570

 

 ...............................................................................................................

 

 

...............................................................................................................

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น ฑ.ศ. 2561-2565

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่

 

 ส่วนที่1

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่

 

 ส่วนที่2

 

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่

 

 ส่วนที่3

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่

 

 

 ส่วนที่4

 

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่