คณผู้บริหาร โดยนายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรี นำคณะเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วงออกเยี่ยมบ้านมารดาหลังคลอด เป็นประจำทุกเดือน ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพแก่มารดาและเด็ก "โครงการดีๆ ในการใส่ใจดูแลประชาชน"

 


 

 

 

 

นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง นำคณะพนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง เข้าร่วมกิจกรรม “งานเจ้าพระยา-ป่าสัก ลพบุรี Expo 2018" ในวันเสาร์ที่  26 พฤษภาคม 2561  ณ วังนารายณ์ราชนิเวช จังหวัดลพบุรี มีการออกร้านผลิตภัณฑ์ของดีท้องถิ่นต่าง และนิทรรศการของหน่วยงานให้ความรู้มากมาย

การประชุมชุมชนและประชาคมเมือง ประจำเดือน เมษายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง มีกิจกรรมนันทนาการ การประกวดร้องเพลง  รับชำระเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน การตรวจสุขภาพเบื้องต้นผู้เข้าร่วมประชุม การให้ความรู้ และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ รับฟังปัญหาชุมชน จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน  และรับประทานอาหารร่วมกัน  โดยมีประชาชนเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

วันสิ่งแวดล้อมโลก

สำหรับจุดเริ่มต้นของวันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day นั้น จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก จึงมีมติให้จัดประชุมใหญ่ที่กรุงสตอกโฮล์ม ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ที่มีรัฐบาลของสวีเดนเป็นเจ้าภาพ โดยเรียกการประชุมนี้ว่า "การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์" หรือ "UN Conference on the Human Environment" ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน จาก 113 ประเทศ รวมถึงมีผู้สังเกตการณ์อีกกว่า 1,500 คนจากหน่วยงานของรัฐ องค์การสหประชาชาติ และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ

          ทั้งนี้เพื่อร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่าง ๆ กำลังเผชิญอยู่ ซึ่งผลจากการประชุมครั้งนั้นได้มีข้อตกลงร่วมกันหลายอย่าง เช่น การจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP : United Nations Environment Programme) ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา และรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ก็ได้รับข้อตกลงจากการประชุมคราวนั้นไปจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือจากหลากหลายชาติในด้านสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

“โลกร้อน เกิดภัยพิบัติมากมาย ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะร่วมช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมกันแบบจริง ๆ จัง ๆ เพื่อเก็บมันเอาไว้ให้ลูกหลานของเราได้เห็น”

เทศบาลตำบลหนองม่วง ได้ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ในวันที่ 15 เมษายน 2561 โดยร่วมกับวัดวาปีอัมพาราม(วัดหนองม่วง) ชุมชนและกลุ่มองค์กรต่างๆ จัดงานประเพณีสงกรานต์ที่วัดหนองม่วง ซึ่งมีขบวนรณรงค์ประเพณีสงกรานต์ของหน่วยงานและชุมชนต่างๆ การถวายผ้าป่า สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

31 พฤษภาคมของทุกปี วันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day

 

เลิกบุหรี่เพื่อตัวคุณเอง และคนที่คุณรัก

คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก "บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ (Tobacco Break Heart)"

เทศบาลตำบลหนองม่วง สนับสนุนการเลิกสูบบุหรี่ # สายด่วนเลิกบุหรี่ โทร.1600 ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองม่วง ออกติดตั้งป้ายรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ณ สะพานลอยหน้าวัดหนองม่วง เพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของประชาชนที่เดินทางระหว่างช่วงเทศกาลในครั้งนี้

ชาวเทศบาลตำบบลหนองม่วง ร่วมใจช่วยโลกได้ง่ายๆ ด้วยการประหยัดพลังงาน

 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง ดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ และเด็กน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ในเด็กทารกและเด็กอายุ 6เดือน -3ปี โดยมีนายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง และเจ้าหน้าที่โรงพยาลหนองม่วง ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ โครงการดีๆจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง

กองช่างดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง และซ่อมแซมเสียงตามสายในเขตเทศบาลเพื่อข่าวสารสู่พี่น้องประชาชน ชาวเทศบาลตำบลหนองม่วง

 

กองช่างร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตัดกิ่งไม้ และงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้สัญจร

นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรง นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง ได้นำข้าราชการและพนักงาน แกนนำชุมชนร่วมกิจกรรมงานวันเทศบาล เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561   โดย มีการจัดพิธีทำบุญในภาคเช้า การมอบรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี และรดน้ำดำหัวขอพรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ในภาคบ่าย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลหนองม่วง