1. ข้อมูลพื้นฐาน
  2. งานแผนฯ
  3. ข้อมูลบุคลากร
  4. งานทรัพยากรบุคคล
  5. งานกองคลัง
  6. ทดสอบ
next
prev

gellery images

6 เดือน – 3 ปี" width="120" height=120" columns="7"]

[/gallery]

 

 

 

ITA

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal