1. ข้อมูลพื้นฐาน
  2. งานแผนฯ
  3. ข้อมูลบุคลากร
  4. งานทรัพยากรบุคคล
  5. งานกองคลัง
  6. ทดสอบ
next
prev

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

ITA

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal