1. ข้อมูลพื้นฐาน
  2. งานแผนฯ
  3. ข้อมูลบุคลากร
  4. งานทรัพยากรบุคคล
  5. งานกองคลัง
next
prev

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลฯ

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการและตะแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

 

 

 

 

"รายละเอียด""PDF""ดาวโหลด"

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal