1. ข้อมูลพื้นฐาน
  2. งานแผนฯ
  3. ข้อมูลบุคลากร
  4. งานทรัพยากรบุคคล
  5. งานกองคลัง
  6. ทดสอบ
next
prev

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบบาลสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทสายงานวิชาการ ในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

ITA

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal