1. ข้อมูลพื้นฐาน
  2. งานแผนฯ
  3. ข้อมูลบุคลากร
  4. งานทรัพยากรบุคคล
  5. งานกองคลัง
  6. ทดสอบ
next
prev

งานงิ้นประเพณีศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่หนองม่วง ประจำปี 2567

จากศรัทธาสู่งานประเพณี นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วงและคณะ พร้อมพนักงานเทศบาลร่วมขบวนแห่ รถขบวนเทพเจ้าและเจ้าพ่อเจ้าแม่หนองม่วงและขบวนมังกรและสิงโต ในภาคเช้า
และชมการแสดงมังกรและสิงโตแสงเสียง ในภาคค่ำ ณ มูลนิธิจิ้นง่วนเส็ง สี่แยกหนองม่วง ในงานงิ้วศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่หนองม่วง ประจำปี 2567 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITA

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal