1. ข้อมูลพื้นฐาน
  2. งานแผนฯ
  3. ข้อมูลบุคลากร
  4. งานทรัพยากรบุคคล
  5. งานกองคลัง
  6. ทดสอบ
next
prev

บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

6 มีนาคม 2567
นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง ได้นำพนักงานเทศบาล ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ณ หอประชุมอลงกต ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง
 
 
 
 

ITA

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal