1. ข้อมูลพื้นฐาน
  2. งานแผนฯ
  3. ข้อมูลบุคลากร
  4. งานทรัพยากรบุคคล
  5. งานกองคลัง
  6. ทดสอบ
next
prev

MOI Waste Bank Week- มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1ธนาคารขยะ" ของเทศบาลตำบลหนองม่วง

18 มีนาคม 2567
นายไพโรจน์ เอี่ยมนิ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง เป็นประธานเปิดงาน "MOI Waste Bank Week- มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1ธนาคารขยะ" ของเทศบาลตำบลหนองม่วง โดยมีภาคีเครือข่าย ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชน ร่วมกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง ผลการดำเนินงาน ดังนี้
1.ผู้สมัครสมาชิกธนาคารขยะ จำนวน 79 ราย
2.ขยะรีไซเคิล จำนวน 660.20 กิโลกรัม
3. มูลค่าเป็นเงิน 2,222 บาท

ITA

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal