1. ข้อมูลพื้นฐาน
  2. งานแผนฯ
  3. ข้อมูลบุคลากร
  4. งานทรัพยากรบุคคล
  5. งานกองคลัง
  6. ทดสอบ
next
prev

คณะศึกษาดูงานการจัดการขยะชุมชน จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี

29 มีนาคม 2567
นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการขยะชุมชน จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี เพื่อประโยชน์ในการจัดการขยะของสถานประกอบการ
ขับเคลื่อนนโยบายลพบุรีจังหวัดสะอาด
 
 
 
 
 
 

ITA

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal