1. ข้อมูลพื้นฐาน
  2. งานแผนฯ
  3. ข้อมูลบุคลากร
  4. งานทรัพยากรบุคคล
  5. งานกองคลัง
  6. ทดสอบ
next
prev

สงกรานต์ประจำปี 2567

เริ่มแล้วงานสงกรานต์ ประจำปี 2567 วัดวาปีอัมพาราม(วัดหนองม่วง)
วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2567
ภาคเช้า 08.30 น.ขบวนแห่อนุรักษ์ประเพณีไทย สรงน้ำพระ ชักพระศรีอริยเมตไตรย รอบตลาดหนองม่วง
แล้วอย่าลืมพบกันในภาคบ่าย สนุกสนานกับแตรวง คณะ นพดล บรรเทิง
14.00 น. พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พระภิกษุสงฆ์ และรดน้ำขอพรผู้อายุ ณ วัดวาปีอัมพาราม(วัดหนองม่วง
ภาคเย็นชมดนตรี ณ. อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง เริ่มเวลา 16.00 น.

 

 

ITA

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal