1. ข้อมูลพื้นฐาน
  2. งานแผนฯ
  3. ข้อมูลบุคลากร
  4. งานทรัพยากรบุคคล
  5. งานกองคลัง
  6. ทดสอบ
next
prev

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว

นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วงเข้าร่วมพิธีปลงผมสามเณร 50 รูป โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธี มหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในวันอาทิตย์ 21 เมษายน 2567 ณ วันหนองตาแดง ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITA

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal