1. ข้อมูลพื้นฐาน
  2. งานแผนฯ
  3. ข้อมูลบุคลากร
  4. งานทรัพยากรบุคคล
  5. งานกองคลัง
  6. ทดสอบ
next
prev

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ขนม นมกล่อง ในโครงการบิณฑบาตรบุญ

นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ขนม นมกล่อง ในโครงการบิณฑบาตรบุญ เพื่อนำสิ่งของที่ได้ถวายให้กับพระภิกษุสงฆ์และสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว โดยมีพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 70รูป ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เริ่มเวลา 06.30 น.

 

ITA

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal